Logo l@te
Logo URV

Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia 2017: Les Tecnologies digitals en els nous escenaris d'aprenentatge (FIETxs2017)

L'experiència d'innovació que es presenta té com a finalitat general millorar la formació inicial dels docents mitjançant una estratègia de formació dual entre universitat i centres educatius.

Millorar la qualitat de la formació docent, d'acord amb els darrers informes governamentals i amb la literatura científica, implica oferir una formació més pràctica. Conjugar la formació teòrica i pràctica en escenaris educatius reals esdevé un element clau i necessari per a formar docents.

La competència digital docent (CDD) és una competència que forma part del currículum dels estudiants dels graus d’educació.

Els centres educatius ofereixen un escenari real de formació i recerca. Des de la universitat es col·labora en la creació de recursos i materials didàctics, innovadors i ajustats a les necessitats expressades per cada escola, alhora que es formen els futurs docents.

Els resultats obtinguts evidencien el desenvolupament de les competències dels estudiants. La valoració global sobre l'experiència és percebuda com a positiva per a tots els agents implicats.