Logo l@te
Logo URV

Concessió I+D+i Retos

S'ha resolt favorablement la convocatòria d'I+D+i Retos del Ministerio de CienciaInnovación y Universidades. Aquesta té com a finalitat la contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics orientats cap a la recerca de solucions als reptes de la societat, mitjançant la publicació dels seus resultats en fòrums d'alt impacte científic i tecnològic, transferència de tecnologia i la internacionalització de les activitats.

Concretament el projecte concedit es titula "Observ@COMDID: e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la competencia digital docente en la educación infantil, primaria i secundaria". L'objectiu principal del projecte és la creació d'un observatori de referència en línia que estudiï i defineixi l'estat actual de la competència digital del professorat traient profit de l'anàlisi de Big Data aplicat a l'educació.