Logo l@te
Logo URV

Fet a Tarragona: Competents Digitals

El número 35 de la publicació "Fet a Tarragona" té com a fil conductor la temàtica de les aules innovadores. Entorn a aquest concepte la Mercè Gisbert ha col·laborat amb un article sobre la Competència Digital, una de les línies de recerca centrals al grup.