Logo l@te
Logo URV

Let’s Steam project, Erasmus +

El passat dijous i divendres del mes d’octubre, les companyes del grup de recerca Mercè Gisbert, Cristina Valls i Mireia Usart van assistir al el Kick off meeting del projecte Erasmus + Let’s Steam, el qual es va celebrar a Aix-en-Provence (França) a la Universitat de Aix-Marsella.

El principal objectiu d’aquest projecte transversal, és millorar la competència docent en matèria de multimodalitat en la seva metodologia educativa. En aquest, les companyes van assistir al Work Programme 4 - Demonstration Activities, Feedback Analysis,en el que van mesurar la competència digital docent dels participants.