Logo l@te
Logo URV

Reunió - III Pla d’Igualtat de la URV

Avui 20 de febrer, alguns membres del grup hem assistit al Campus Catalunya a la reunió programada perl'Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili, on ens han presentat l’esborrany del III Pla d’Igualtat de la URV elaborat per la Comissió d’Igualtat d’aquesta universitat.

En la sessió s’ha mostrat i tractat el procés d’elaboració del pla i seguidament, s’ha obert un torn de paraula entre els assistents. Aquest nou pla pretén consolidar les pràctiques que han aportat un canvi a la universitat, insisteix en la necessitat d'adoptar més mesures d'igualtat, i promou nous canvis.