Logo l@te
Logo URV

Nova publicació - SLERD2020

S'ha publicat un capítol al llibre Ludic, co-design and tools supporting smart learning ecosystems and smart education, de la colecció Smart Innovation, Systems and Technologies 

L'objectiu d'aquest estudi és determinar quins factors d'enllumenat intervenen en els processos d'aprenentatge que tenen lloc en una aula física, en relació amb el condicionament d'aula intel·ligent.

Mogas, J., & Palau, R. (2021). Classroom lighting and its effect on student learning and performance: Towards smarter conditions. In O. Mealha, M. Rehm, & T. Rebedea (Eds.), Ludic, co-design and tools supporting smart learning ecosystems and smart education (pp. 3-12). Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 197. Springer. http://doi.org/10.1007/978-981-15-7383-5_1