Logo l@te
Logo URV

Nova publicació - Revista Electrónica de LEEME

S'ha publicat un nou article sobre l'afectació del COVID-19 als conservatoris de música espanyols: Es revisen les dificultats durant el confinament, la complexitat per virtualitzar assignatures de pràctica instrumental, i s'analitza la competència digital dels docents de música. També se'n fa una lectura prospectiva, com afectarà la pandèmia al futur dels conservatoris?

  • Palau, R., Mogas, J., & Ucar, M. J. (2020). ¿Cómo han gestionado los conservatorios de música españoles los procesos de enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento del COVID-19? Revista Electrónica de LEEME, 2(46), 108-124. https://doi.org/10.7203/LEEME.46.18110

URL: https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/18110