Logo l@te
Logo URV

Visita de la professora Melody García

La professora Melody García ens ha visitat realitzant una estada en el marc del seu projecte de Doctorat sobre un estudi de desenvolupament de la Competencia Digital Docent en una Universitat Pública d'Uruguai. 

La Melody va poder-se reunir amb la seva tutora, la Dra. Mercè Gisbert i realitzar també reunions amb la seva co-tutora la Dra. María Julia Morales a efectes de desenvolupar i millorar aspectes relacionats amb la seva Revisió Sistemàtica i Pla de doctorat. 

La seva visita i estança ha estat de gran rellevància per nutrir els aspectes més acadèmics en l'intercanvi professional amb altres doctorands del grup ARGET. Tanmateix ha pogut avançar en la seva revisió de literatura i planificació de les seguents fases del programa acadèmic de la URV.