Logo l@te
Logo URV

Nou estudiant internacional de doctorat

L'enginyer Andrés Santiago Cisneros B., professor de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach), Ecuador, es va unir al grup de recerca ARGET a partir del març de 2021, com a becari de la Fundació Carolina per cursar els estudis de Doctorat en Tecnologia Educativa.

El seu pla d'investigació es titula ''Competencias digitales en la Universidad Nacional de Chimborazo. Análisis desde la perspectiva de su profesorado'', amb l'objectiu d'avaluar el nivell de desenvolupament de la Competencia Digital Docent (CDD) del professorat d'Unach, per proposar un pla formatiu que coajudi a la institució en la millora i la pràctica professional de la CDD dels professors universitaris. Aquest estudi està dirigit pel Dr. Luis Marqués Molías (URV) i del Dr. Nicolay Samaniego Erazo (Unach).