Logo l@te
Logo URV

Competència Digital Docent: autopercepció en estudiants d'educació

S'ha publicat un nou article on s'analitzen les percepcions dels estudiants de primer curs del grau d'educació, durant 3 cursos acadèmics, sobre el seu domini competencial i detectar possibles diferències segons l'edat, gènere, titulació, curs acadèmic i via d'accés a la universitat.

Els resultats assenyalen una autopercepció alta que, contrastada mitjançant un grup de discussió amb estudiants de l'últim curs, es considera que no reflecteix la realitat. No existeixen diferències significatives en el nivell d'autopercepció segons el gènere, titulació i via d'accés a la universitat, però sí segons l'edat i el curs acadèmic en el qual inicien els seus estudis, probablement per la situació de la COVID-19 i l'adaptació dels entorns a formats en línia i híbrids.

Marimon-Martí, M., Romeu-Fontanillas, T., Ojando-Pons, E., & Esteve-González, V. (2022). Competencia Digital Docente: autopercepción en estudiantes de educación[Teacher Digital Competence: self-perception in education students]. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 65, 275-303. https://doi.org/10.12795/pixelbit.93208