Logo l@te
Logo URV

DIVULGACIÓ: SIITE 2023

Participem en el Seminari Interuniversitari d'Investigació en Tecnologia Educativa (SiiTE23) a la Universitat de les Illes Balears, el dia 3 de febrer de 2023. Diversos doctorands i doctorandes del grup de recerca ARGET presenten les seves contribucions davant d'experts i expertes en investigació i tecnologia educativa. Aquesta és una oportunitat excel·lent per obtenir feedback i recomanacions per a l'elaboració de les diferents tesis que s'estan desenvolupant actualment.

Més informació de les contribucions presentades: