Logo l@te
Logo URV

NOU ARTICLE: COMPETÈNCIA DIGITAL I FORMACIÓ PROFESSIONAL A ESPANYA

S'ha publicat un nou article a la revista Hachetetepé. Llegeix-lo aquí.

Resum: La Competència Digital (CD) es presenta actualment com un mecanisme idoni en la Formació Professional (FP) per respondre els canvis tecnològics i econòmics originats els últims anys. En aquest context, els docents de FP juguen un paper fonamental per preparar els estudiants, però necessiten disposar dels coneixements suficients en matèria de CD per poder fer una adequada transferència del coneixement. L'objectiu de la investigació és analitzar com es planteja la formació en Competència Digital Docent (CDD) d'FP a través dels documents oficials a Espanya i específicament a Catalunya. La metodologia és qualitativa i empra una anàlisi documental sobre fonts institucionals, legislatives i informes sobre CDD i FP a Espanya.

Els resultats mostren un gran esforç relatiu a la inversió en infraestructures per aconseguir aules àmpliament tecnificades i la formació dels docents i estudiants en CD per ser capaços de respondre a les necessitats del sector productiu. Es conclou que hi ha un interès més gran per la formació en CD docents i estudiants enfocats a la professionalització i la producció econòmica més que en aspectes didàctic–pedagògics que ajudin a enfortir una ciutadania digitalitzada.

Borden-Lanza, Y., Lores-Gómez, B., Usart-Rodríguez, M., & Colobrans-Delgado, J. (2023). Competencia digital y formación profesional en España: análisis documental sobre su regulación, propuestas y recomendaciones. Hachetetepé. Revista científica De Educación Y Comunicación, (26), 1204. https://doi.org/10.25267/Hachetetepe.2023.i26.1204