Logo l@te
Logo URV

XaTac

El dissabte 1 d'abril, de les 10 h a les 13 h a l'aula 417 del Campus Catalunya es realitza la XaTac. Aquesta vol oferir un espai de comunicació, trobada professional per aquells docents i agents educatius que vulguin compartir idees i experiències vers l'ús eficient de les Tics a l'aula.