Logo l@te
Logo URV

Nova publicació a Profesorado: revista de currículum y formación del profesorado

Aquest 2018, acomiadem l’any amb aquesta publicació a “Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado.” d’alguns dels membres del laboratori. Aquest article parla de l’eina INCOTIC 2.0, que permet mesurar, avaluar i determinar el nivell d’ús de les TIC, el nivell d’autopercepció de la competència digital i la naturalesa de les actituds cap a les TIC de l’alumnat de manera ràpida i eficaç.

González Martínez, J., Esteve-Mon, F. M., Larraz Rada, V., Espuny Vidal, C., & Gisbert Cervera, M. (2018). INCOTIC 2.0: una nueva herramienta para la autoevaluación de la competencia digital del alumnado universitario. Profesorado: revista de currículum y formación del profesorado, 2018, vol. 22, núm. 4, p. 133-152.

https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/16215/029172.pdf?sequence=1