Logo l@te
Logo URV

COMDID: Estratègia formativa per al desenvolupament de la competència digital docent

Dissenyar i desenvolupar una estratègia formativa i d’avaluació basada en la simulació de contextos i situacions reals, per afavorir el desenvolupament de la CDD en els estudiants de doble titulació del grau de mestres.