Logo l@te
Logo URV

PR@CTIC: Seguiment i avaluació de les pràctiques externes amb eines telemàtiques

Aquest projecte pretén donar criteris per tal de millorar el desenvolupament i el seguiment de les pràctiques tenint en compte la perspectiva dels agents que intervenen, donat la nova dimensió i la importancia que tenen aquestes pràctiques.