Logo l@te
Logo URV

La formació dual en competència digital docent: una estratègia de col·laboració interinstitucional (II)

Millorar el procés de desenvolupament i adquisició de competències professionals dels futurs mestres mitjançant una experiència de formació dual en contextos educatius reals