Logo l@te
Logo URV

MILLORA DE LA COMPRENSIÓ LECTORA EN KISWAHILI A L'ESCOLA DE NAIROBI

Millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes mitjançant la introducció de noves metodologies que puguin millorar la seva motivació