Logo l@te
Logo URV

El desarrollo de la competencia digital docente a partir de una experiencia piloto de formación en alternancia en el Grado de Educación.

En aquest article presentem una estratègia d’innovació en la formació inicial dels futurs docents d’educació infantil i primària que utilitza l’alternança com a element que permet oferir més pragmatisme al procés acadèmic, desenvolupar competències pròpies de la professió en contacte amb escenaris reals i desenvolupar una competència clau per a tot bon professional del segle xxi: la competència digital (CD) orientada a la docència: competència digital docent (CDD). L’experiència pilot que analitzem es basa en la col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’escola El Serrallo per dissenyar un programa formatiu i una estratègia conjunta de formació, centrada en el desenvolupament de la CDD. Els resultats d’aquesta experiència s’analitzen des de tres perspectives: la universitat, el centre escolar i els alumnes del grau d’educació. La valoració de l’experiència des de les tres visions ha estat positiva. Destaquem com a conclusions la sinergia creada entre les dues institucions, la satisfacció dels agents implicats i la creació d’una estratègia de treball conjunt exportable a altres situacions similars. Aquesta estratègia permet millorar la formació dels docents, tant en el seu moment inicial com durant el desenvolupament de la seva carrera professional.

Paraules clau: formació de mestres; TIC; alfabetització digital; escola; formació dual; col·laboració