Logo l@te
Logo URV

La alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria del estado español

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan originant una  sèrie de canvis en tots els àmbits, i és a l'educació on més preocupen. A l'escola li competeix formar ciutadans competents en l'ús de les TIC i en la gestió de la informació. Des de l'educació secundària, és el docent el que ha d'assumir un nou rol que li permeti engegar una sèrie de coneixements, habilitats, capacitats i actituds conduents a realitzar un millor tractament de la informació digital tant des de la seva pròpia pràctica com en la dels seus alumnes. És el que s'ha vingut a cridar alfabetització informacional. 
L'objectiu d'aquesta tesi és oferir una descripció de l'actual grau d'alfabetització informacional del professorat d'educació secundària de tot l'estat espanyol i com a conseqüència d'això, proposar una pla de formació que permeti acreditar al docent en alfabetització informacional.