Logo l@te
Logo URV

Diseño y validación de un cuestionario de escala formativa para valorar las competencias transversales de estudiantes universitarios. Una propuesta para dispositivos móviles basada en android

Aquesta investigació té com a objectiu principal, oferir un instrument diagnòstic de valoració de competències transversals, que permeti conèixer el grau de percepció dels estudiants universitaris en relació amb les seves competències transversals. Per a l'administració d'aquest instrument es proposa el desenvolupament d'una aplicació per a telèfons mòbils intel·ligents amb sistema operatiu Android. La validesa d'aquest instrument diagnòstic, s'ha dut a terme a partir de l'aplicació dels criteris d'avaluació de constructes formatius, en concordança amb les tècniques PLS dels models d'equacions estructurals, corresponents al camp de l'estadística multivariant. Per tant, la metodologia d'investigació es basa en un procés d'exploració, que ha combinat diverses tècniques de recollida d'informació tant de caràcter qualitatiu com quantitatiu. En aquest sentit, s'espera llavors que la seva aplicació futura pugui contribuir amb el desenvolupament dels dissenys curriculars dels plans d'estudi de les diferents titulacions, convertir-se en informació rellevant per al desenvolupament de noves propostes docents i servir com a orientació dels mateixos estudiants respecte a la titulació escollida.