Logo l@te
Logo URV

La competencia digital docente: Análisis de la autopercepción y evaluación del desempeño de los estudiantes universitarios de educación por medio de un entorno 3D

En el moment actual, el rol dels docents resulta fonamental per a capacitar i empoderar als estudiants fent ús de totes les potencialitats que ofereixen les tecnologies. Per la qual cosa, els docents necessiten no només disposar d’una alfabetització o competència digital bàsica, sinó que deuen ser capaços d’integrar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en les seves pràctiques didàctiques (la seva competència digital docent), i sens dubte, la seva formació inicial resulta clau. El propòsit d’aquest treball és explorar la competencia digital del futur docent, i per a fer-ho, s’ha dissenyat i desenvolupat un nou instrument per a l’avaluació de la seva execució o acompliment, fent ús de les potencialitats dels entorns virtuals 3D. Aquest treball, basat en els estudis d’investigació per al disseny (DBR-EDR), compta amb tres fases principals: (1) la investigació preliminar, desenvolupant un marc conceptual i analitzant l’autopercepció de l’estudiant en quant a la seva CD; (2) la fase de prototipatge, centrada en l’anàlisi de la usabilitat, validesa, utilitat i efectivitat de l'entorn 3D; i (3) l’avaluació final a través de l’entorn 3D. Un entorn que simula una escola de primària, dissenyada a partir d’exemples autèntics, seguint el model de disseny centrat en l’evidència (ECD) i fent servir els estàndards internacionals de la ISTE.