Logo l@te
Logo URV

Els entorns de simulació 3D per a la formació en competències transversals a la universitat

Una de les principals dificultats dels entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge és que l’usuari tingui la sensació de que el seu procés de formació s’està desenvolupant en un espai real (presència) i també la sensació de pertànyer a un grup de formació (presència social). Això ho podem evitar si tenim en compte utilitzar eines immersives i col·laboratives per a treballar en xarxa, com és el cas dels entorns virtuals multiusuari (MUVE). Aquests són espais en 3D que simulen un món virtual i que es poden utilitzar per varies persones simultàniament. La representació digital d’aquestes, anomenada avatar, fomenta la creació de la identitat digital de l’estudiant. Aquests entorns d’aprenentatge basats en tecnologia avançada, als que acabem de fer referència, no garanteixen de per si el procés d’aprendre. És per això que ens hem plantejat com a objectiu del present estudi definir una estratègia d’ús pedagògic dels entorns de simulació 3D per a la formació en competències transversals a la universitat. La metodologia utilitzada en aquest procés de recerca es desenvolupa des d’una lògica qualitativa on es pretén comprendre i interpretar en profunditat un fenomen determinat. En aquest cas comprendre l’activitat formativa que un grup d’estudiants dels graus d’educació i del màster en direcció estratègica de l'empresa, han implementat en un entorn de simulació 3D per tal de desenvolupar les seves competències transversals (autogestió i treball en equip). Per a finalitzar, dir que l’aportació més important d’aquesta recerca ha estat la sistematització d’evidències de com els entorns 3D i els processos de simulació que s’hi desenvolupen són un escenari molt adequat per a la formació en competències transversals, ja que permeten representar situacions reals i obliguen als usuaris d’aquests entorns a assumir una actitud activa i proactiva que els permet prendre decisions de manera continuada a la vegada que afavoreix un procés d’aprenentatge permanent.