Logo l@te
Logo URV
La competència digital ciutadana. Cap a una bretxa digital 0. Creació i formació de comunitats de pràctica. Terres de l’Ebre

La competència digital ciutadana. Cap a una bretxa digital 0. Creació i formació de comunitats de pràctica. Terres de l’Ebre

2020PGR-DIPTA-URV14

2020 - 2021

Quan parlem de desenvolupament de competències parlem d’un aprenentatge que no s’assoleix exclusivament a través de la simple transmissió de coneixements sinó que exigeix situacions on l’aprenent pugui reflexionar, debatre, treballar en grup i aprendre de manera activa, apropant-se a través de la pràctica d'aula a la realitat professional.

Des del nostre punt de vista, aquestes competències hem d'abordar-les des d'una perspectiva multidimensional del subjecte i tenint en compte que aquest viu i es desenvolupa a nivell personal, social i professional en un context digital cada dia més complex i que està en permanent canvi. En resum, són aquelles que afavoreixin el que els individus siguin flexibles, innovadors, creatius, autònoms i capaços de gestionar el seu propi desenvolupament, tant individual com social.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Josep Holgado Garcia Universitat Rovira i Virgili
Jose Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Ramon Palau Martín Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve González Universitat Rovira i Virgili
Tania Molero Aranda Universitat Rovira i Virgili
Carme Her​nández-Escolano Fundació URV

Programa d'ajuts

Els objectius que ens plantegem per aquest projecte són els següents:

 1. Crear una comunitat de pràctica amb agents clau del territori per al desenvolupament de la competència digital ciutadana
  1. Generar propostes d'innovació sostenible, digital o social que es desenvolupin en makerspaces.
  2. Crear un centre de recursos digitals per a donar suport al contingut i estratègia de la comunitat de pràctica en el desenvolupament de la competència digital ciutadana.
 2. Promoure la formació en competència digital de la ciutadania mitjançant accions formatives en modalitat online i bimodal.
  1. Contribuir a minorar l’escletxa digital existent entre els ciutadans mitjançant una acció formativa orientada a l’ús segur, crític i ètic de les tecnologies digitals
  2. Promoure accions de responsabilitat de les persones adultes vers l’ús segur de les tecnologies digitals en contextos formatius no formals i informals i en el propi domicili.

Fita 1. Creació de comunitats de pràctica territorials per al desenvolupament de la competència digital ciutadana (Novembre a Gener 2021)

 • T1.1. Definició i constitució de les comunitats de pràctica

Fita 2. Creació d’un centre de recursos per a la ciutadania per al que s’hi pugui accedir de manera oberta.(Novembre a Març 2021)

 • T2.1. Disseny i desenvolupament de l’estructura del centre de recursos digital (Novembre-Desembre-Gener)
 • T2.2. Definició dels criteris per a la selecció i publicació dels recursos (Novembre-Desembre-Gener)
 • T2.3. Presentació del projecte del centre de recursos i primera crida de col·laboradors(Gener -Febrer - Març)

Fita 3. Creació d’una col·lecció de càpsules formatives (Gener a Juny 2021)

 • T3.1. Seleccionar els continguts per a les càpsules formatives
 • T3.2. Disseny i desenvolupament de les accions formatives on-line i en els makerspaces
 • T3.3. Implementació de la formació

El projecte ens permetrà aconseguir cinc productes finals que haurien de constituir un actiu per al territori una vegada finalitzat el projecte.

 • Les comunitats de pràctica que tindran com a objectiu principal impulsar el desenvolupament de la competència digital ciutadana.
 • La identificació de Makerspaces al territori que poden ser d’utilitat per a altres processos formatius relacionats amb habilitats per a la societat digital.
 • Un banc de recursos obert a la disposició dels tècnics, però també de la ciutadania en general allotjada de manera ordenada i sistemàtica.
 • Càpsules de formació, tant a distància com presencials, per al desenvolupament de la competència digital ciutadana adreçada a la població en general.
 • Accions de sensibilització de la societat encaminades a fer-los conscients de la necessitat de desenvolupar la competència digital docent per a fer front a situacions de crisi, per exemple, com la de la COVID-19 en què es veu reduïda quasi totalment la mobilitat i tots els procediments es digitalitzen.