Logo l@te
Logo URV
EduQuest: Plataforma tecnològica per al desenvolupament de qüestionaris d’avaluació educativa amb auto-correcció, feedback immediat i microformació associada

EduQuest: Plataforma tecnològica per al desenvolupament de qüestionaris d’avaluació educativa amb auto-correcció, feedback immediat i microformació associada

R2B2020/04

2020 - 2021

Durant la darrera dècada s'han publicat diferents marcs de referència internacionals i diferents informes que indiquen que tant la competència digital (CD) com la competència digital docent (CDD) seran fonamentals tant per a la formació com per al desenvolupament professional. En aquest sentit es necessiten eines que facilitin evidències objectives del nivell de desenvolupament d'aquesta. Tot i que diferents organismes internacionals treballen, des de fa temps, en la definició d'uns estàndards no hi ha massa eines desenvolupades per avaluar-les i generar una retroacció quantitativa i qualitativa, flexible per a cada tipus de docent. 

Tot i que hi ha aplicacions web i d'escriptori que serveixen per dissenyar formularis, no existeix cap altre aplicatiu al mercat que sigui especialment pensat per a l'entorn educatiu, flexible segons les necessitats del destinatari amb el focus a la CDD que doni retracció automàtica dels resultats. A més dels contactes acadèmics també estem en contacte amb altres organitzacions que són potencials usuaris d'aquestes eines. En concret: (1) Administracions públiques:- Dept. d'Educació. Gen. de Catalunya -Dir. General d'Universitats (2) Empreses del sector tecnològic, editorial i educatiu (3) Associacions (4) Organismes Internacionals 

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve González Universitat Rovira i Virgili
Carme Grimalt Álvaro Universitat Rovira i Virgili
Jose Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Mireia Usart Rodríguez Universitat Rovira i Virgili

Programa d'ajuts

Fundació URV

Es proposa desenvolupar una eina per mesurar aquestes competències, que  permeti automatitzar l'avaluació i el retorn d'informació immediat i també una base dades ben estructurada amb totes les garanties de protecció de dades que la llei exigeix, que serveixi per a l'avaluació de la CDD ja validat a Espanya i a Amèrica Llatina i multilingüe. Ens proposem fer informes institucionals o acreditar i certificar el nivell de desenvolupament d'una competència amb finalitats acadèmiques i/o professionals. Aquesta eina permetrà tant fer enquestes, qüestionaris d'auto-percepció com qüestionaris o exàmens d'avaluació de coneixements i competències. 

L’aplicatiu està pensat per ser de codi obert i se’n farà la protecció d’aquest amb el suport de la Unitat de Valorització de la URV. Paral·lelament es dipositarà al registre de l’ i-DEPOT a la BOIP, com s’ha fet prèviament amb la protecció del coneixement.