Logo l@te
Logo URV
SIT: Safety, Inclusion & Technology

SIT: Safety, Inclusion & Technology

PremiCS2018

2018 - 2021


La seguretat de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una aproximació pedagògica-tecnològica

Les necessitats de les persones que presenten algun tipus de dificultat comunicativa són altament individualitzades i complexes (Vuković et al., 2018). Aquestes dificultats normalment van associades a alguna  mena de discapacitat  o trastorn. En aquest cas, ens centrarem en  les persones que presenten una Diversitat Funcional (DF) de tipus intel·lectual, en particular Discapacidad Intel·lectual (DI).

La DI també pot ser comòrbida a altres discapacitats com pot ser el cas del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Totes dues discapacitats comparteixen trets característics quant a les habilitats socials relacionades amb les conductes verbals i no verbals usades per uns altres en situacions socials, i en activitats diàries com la planificació del temps i l'espai  (APA, 2013).

En aquest sentit, s'ha determinat en nombroses ocasions que l'ús de Tecnologies Digitals (*D) pot fomentar la seva qualitat de vida, així com contribuir en la seva autonomia i participació social (Simplican, Shivers, Chen i Leader, 2018).

Aquest projecte busca garantir la seguretat i benestar social de totes les persones amb DF. Tots els ciutadans han de poder ser atesos de manera òptima, podent participar normalment en la societat sense assumir més riscos, per la qual cosa és imprescindible que tant cossos de seguretat i emergències, com els professionals en la intervenció i educació d'aquestes  persones tinguin eines per a treballar aquests aspectes.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Universitat Rovira i Virgili
Tània Molero Universitat Rovira i Virgili
Jose Luis Lázaro Universitat Rovira i Virgili
Mònica Sanromà Universitat Rovira i Virgili

Crear una App i un portal web que permeti als cossos i serveis de seguretat, emergències i salut a identificar a persones amb DFno acompanyades en una situació d'emergència i poder assistir-les sobre la base de les seves capacitats a través d'un sistema alternatiu i augmentatiu de la comunicació (SAAC) en cas necessari.

La metodologia de recerca triada per a aquest treball és la recerca basada en el disseny (Designed Based Research, DBR) (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Neu, 2006). Aquesta s'entén com un procés sistemàtic per a l'anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d'intervencions, programes formatius, productes o processos per a donar resposta a un problema o una necessitat complexa (Plomp, 2013). Cal destacar que a partir d'aquesta metodologia també es pretén ampliar o validar teories i establir principis de disseny que puguin ser aplicables a altres contextos (Romero-Ariza, 2014).
La metodologia triada es basa en la seqüenciació o fases que estructuren tot el procés (Plomp, 2013): recerca preliminar, desenvolupament i pilotatge, i avaluació final.

Publicacions

 • Molero-Aranda, T., Lázaro-Cantabrana, J. L., Vallverdú-González, M., & Gisbert Cervera, M. (2021). Tecnologías Digitales para la atención de personas con Discapacidad Intelectual. RIED. Revista Iberoamericana De Educación a Distancia24(1), 265–283. https://doi.org/10.5944/ried.24.1.27509

  Enllaç: https://doi.org/10.5944/ried.24.1.27509
 • Molero-Aranda, T., Lázaro-Cantabrana, J. L. y Gisbert Cervera, M. (2022). Una solución tecnológica para personas con discapacidad intelectual en situaciones de emergencia. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 20(2), 65-83.https://doi.org/10.15366/reice2022.20.2.004

  Enllaç: https://revistas.uam.es/reice/article/view/15428/14704
 • Molero-Aranda, T., Lázaro Cantabrana, J. L. & Gisbert Cervera, M. (2023). Seguridad, inclusión y tecnología: una solución tecnológica para situaciones de emergencia. Siglo Cero, 54(2), 11-28. https://doi.org/10.14201/scero202354231421 

  Enllaç: https://doi.org/10.14201/scero202354231421

Comunicacions

 • Lázaro-Cantabrana, J,L., Molero-Aranda, T., Sanz-Benito, I. (1 de abril de 2022) Una experiencia de Aprendizaje- Servicio para el desarrollo de la Competencia Digital Docente desde la perspectiva del uso inclusivo de las Tecnologías Digitales de la universidad[Presentación oral]. III Congreso Internacional CITEI 2022. Universidad de Sevilla, Espanya.    

   

  Enllaç: http://citei.us.es