Logo l@te
Logo URV

Projectes de recerca

@DHER: Desenvolupament d'un Entorn en Xarxa per la promoció de l'Adherència a Programes d'Activitat Física prescrits a l'Atenció Primària

@DHER: Desenvolupament d'un Entorn en Xarxa per la promoció de l'Adherència a Programes d'Activitat Física prescrits a l'Atenció Primària