Logo l@te
Logo URV

ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència DIgital Docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català.

Desenvolupar y validar un instrumento y una estrategia de evaluación de la Competencia Digital Docente (CDD).