Logo l@te
Logo URV

Recerca

Estratègia i línies de recerca d’ARGET

ARGET va ser reconegut com a grup de recerca emergent en la convocatòria de l’any 2009 (2009SGR596) i reconegut com a grup de recerca consolidat a partir de la resolució de 7 de maig de 2014 (2014SGR1399).

L’estratègia del grup de recerca ARGET reflexa la importància que aquest li dóna al context educatiu que el rodeja. Per aquest motiu, contempla les dos realitats cercant la millora de la qualitat de l’educació a través de l’ús de les TIC. Per tal de fer-ho possible, el grup de recerca ARGET basa la seva recerca en quatre àmbits transferibles i aplicables als diferents escenaris reals d’ensenyament-aprenentatge i contextos d’investigació.

Per més informació sobre la línia estratègica d’ARGET 2014-2017 consulta aquest enllaç.

La línia temàtica que vertebra el grup de recerca ARGET és la Competència Digital (CD). Al seu voltant es desenvolupen altres línies de recerca vinculades:

diagrama late

Enllaços d’interès

Per més informació sobre l’activitat del grup de recerca ARGET podeu consultar els següents enllaços:
Projectes desenvolupats per ARGET
Publicacions d’ARGET
Informes de les activitats anuals d’ARGET
Moodle-Late
Slideshare L@te – ARGET