Logo l@te
Logo URV

Publicacions

A continuació es presenten les publicacions realitzades pel grup de recerca ARGET (Applied Research Group of Educational Technology) del Laboratori, i altres publicacions en les quals hem participat:
Classroom Emotion Monitoring Based on Image Processing
Digital competence profiles of first year, pre-service teachers. Analysis in the Catalan university system
  • Mireia Usart, José-Luis Lázaro-Cantabrana, Teresa Romeu & Mercè Gisbert-Cervera (2024). Digital competence profiles of first year, pre-service teachers. Analysis in the Catalan university system, Teachers and Teaching, https://doi.org/10.1080/13540602.2024.2313640

     
  • Enllaç: https://doi.org/10.1080/13540602.2024.2313640