Logo l@te
Logo URV

Nova Publicació - Monogràfic UTE

S'ha publicat el nou monogràfic d'Universitas Tarraconensis editat per Juan Francisco Álvarez i Cristina Valls. En aquest número es reflexiona vers la didàctica de les ciències com una matèria interdisciplinaria. Aquesta interdisciplinarietat fa que per als docents de la didàctica de les ciències no sigui suficient amb tenir una bona formació científica. Tot i això, a casa nostra, des d'antic i també en l'actualitat, es tracta la didàctica de les ciències com una transferència dels continguts científics de cadascuna de les àrees que conformen les ciències (física, química, biologia, matemàtiques ...), de manera separada i de manera totalment descontextualitzada amb els problemes de la societat actual. Aquest número aprofita per abordar la temàtica des de diferents perspectives.