Logo l@te
Logo URV

NOVA PUBLICACIÓ - EDUCACIÓN XX1

S'ha publicat un nou article sobre la validació de l'eina COMDID-A d'autoavaluació de CDD per a la formació inicial de docents, en termes de validesa dimensional i externa, i en relació amb l'edat, el gènere i l'accés a la universitat. Aquest estudi està relacionat amb el projecte ACEDIM.