Logo l@te
Logo URV

Visita del professor Emilio Gil (UGR)

Emilio Gil Martínez, becari FPU de la Universidad de Granada, en la línia d'Educació Matemàtica, fa una estancia de doctorat amb el grup d'investigació ARGET. El seu propòsit és formar-se en tecnologies educatives i, més especificament, en Flipped Learning.

El seu projecte de tesi es titula "El modelo Flipped Learning en el desarrollo de la competencia profesional del futuro maestro en matemáticas", amb l'objectiu d'utilitzar aquest enfocament metodològic per dissenyar un programa en la formació de futurs docents.

La direcció d'aquest treball recau en el professor José Luis Lupiáñez Gómez (UGR) i durant aquesta estada el professor Ramon Palau supervisa i guia el seu treball.