Logo l@te
Logo URV

Doctorat en Tecnologia Educativa

El Doctorat en Tecnologia Educativa és un programa interuniversitari entre 4 universitats espanyoles i està coordinat per la Universitat dels Illes Balears (UIB) que ha rebut una avaluació favorable en la seva verificació per l'ANECA.
El programa de Doctorat en Tecnologia Educativa es realitza en modalitat virtual i està orientat a l'àmbit d'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als processos educatius que es donen tant en l'àmbit formal, com en el no formal i informal.