Logo l@te
Logo URV

La formació dual en competència digital docent: una estratègia de col·laboració interinstitucional

Millorar la formació pràctica inicial en competències dels docents oferint contextos reals on puguin desenvolupar activitats formatives pròpies d’unes assignatures del grau