Logo l@te
Logo URV

La comunicación en entornos virtuales 2D y 3D. Un análisis con estudiantes del grado de ingeniería

El treball de recerca analitza i descriu els aspectes comunicacionals de la interacció i la interactivitat dels estudiants de grau d'enginyeria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el context del desenvolupament d'una activitat acadèmica portada a terme en entorns virtuals d'aprenentatge 2D i 3D. Amb aquest propòsit es dissenyen activitats acadèmiques, que posteriorment van ser desplegades en les plataformes tecnològiques de Moodle i d'OpenSim. Per a l'estudi de la interacció s'analitzen els discursos i es classifiquen segons el tipus d'interacció i el sistema d'actituds i aptituds evidenciades en el procés comunicacional. Es conclou amb l'estudi de les percepcions dels estudiants en el context de la interacció i de la interactivitat dels entorns virtuals d'aprenentatgeon es va treballar.