Logo l@te
Logo URV
MobileCOM

MobileCOM

PONT2014

2014 - 2015

Projecte becat per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) amb un Ajut Pont per a projectes educatius.

Objectius general

Millorar la competència de l' alumnat en risc d' exclusiósocial en l’àmbit de la comunicacióinterpersonal i la col·laboracióen dues escoles de complexitat alta a partir de l’ús de tecnologies mòbils.

 

Objectius específics:

  • Reflexionar sobre què i com ha de ser l’ensenyament i l’aprenentatge a l’era digital. Aprofundir en el mobile-learning com metodologia i guiar el professorat i alumnat en el procés d’adaptació als nous mitjans.
  • Fomentar la innovació i recerca educativa a l’ aula pel que respecta a l’ús del mobile- learning en l’ensenyament i aprenentatge per tal que l’ alumnat augmenti les seves expectatives envers l' aprenentatge i aquest impacti en el seu rendiment acadèmic.
  • Desenvolupar la competencia comunicativa dels alumnes tot treballant a l' aula la comunicació de forma funcional, com a part integrada d’una activitat significativa, real, relacionada amb la vida escolar i amb l’entorn.
  • Afavorir l’ús de les tecnologies mòbils a l’aula tot fomentant processos creatius i de generació de coneixement mitjançant la creació d’ activitats comunicatives molt bàsiques.
  • Fomentar la col.laboració i la construcció conjunta de coneixements entre els participants (centres educatius-universitat) del projecte mitjançant la creació d’ una xarxa de col.laboració permanent.