Logo l@te
Logo URV

Definition of Teacher' Digital Competence

Amb la RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.
Així doncs, es fa pública la definició de la competència digital docent i aquesta ha de servir de referència per a les actuacions formatives o de reconeixement professional desenvolupades pel Departament d’Ensenyament que incloguin les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement entre els seus continguts o objectius.
Diferents membres del grup de recerca han participat en la Comissió Interdepartamental per a la Definició de la Competència Digital Docent pel desenvolupament d’aquesta.