Logo l@te
Logo URV

Nou capítol de llibre: Validación de una rúbrica basada en el TPACK para evaluar propuestas didácticas centradas en los ODS mediante ScratchJr

S'ha publicat un nou capítol de llibre vinculat a Instroscratch:
 
 
 
Esteve-González, V., Valls Bautista, C. & Álvarez-Herrero, J.F. (2022). Validación de una rúbrica basada en el TPACK para evaluar propuestas didácticas centradas en los ODS mediante ScratchJr. En Esteve J. M., Fernández-Sogorb A., Martinez-Roig R. & Álvarez-Herrero J. F. Transformando la educación a través del conocimiento, (pp. 334 - 344). Octaedro.

Enllaç: https://octaedro.com/wp-content/uploads/2022/11/9788419506733.pdf

Resum: En els darrers anys, hi ha hagut una empenta per introduir la codificació i el pensament computacional a l'educació infantil. En la formació inicial docent, cal saber integrar aquestes disciplines i tecnologies en les activitats docents, per tal d'afavorir el desenvolupament de les competències en l'alumnat. Amb l'objectiu d'introduir la tecnologia d'una manera adequada en els processos d'ensenyament i aprenentatge, en aquest treball es presenta el disseny i validació d'una rúbrica d'avaluació basada en el model TPACK (Coneixement de Continguts Pedagògics Tecnològics), que permet als professors d'educació infantil saber si apliquen amb precisió els objectius curriculars i tecnològics; les estratègies d'ús pedagògic i de gestió de la tecnologia, per a la seva futura adquisició de la programació de l'alumnat. La rúbrica està formada per 12 ítems, agrupats en 3 dimensions, amb 4 indicadors de diferents components i cada indicador es puntua en 4 nivells d'assoliment. S'ha aplicat a 23 propostes didàctiques utilitzant ScratchJr, aplicades en un context concret (els Objectius de Desenvolupament Sostenible) que han rebut 336 valoracions de 90 alumnes i 3 professors. Els resultats mostren un bon grau de fiabilitat amb un alfa de Cronbach de 0,818 i un excel·lent acord entre jutges de CCI=0,818. La rúbrica esdevé un instrument d'avaluació fiable i rigorós.

Paraules clau: validació, rúbriques, programació, ODS, infància, propostes didàctiques, TPACK