Logo l@te
Logo URV

INFORME "LA BRECHA DIGITAL EN ESPAÑA"

En el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, es presenta l'informe "La Brecha Digital en España". Aquest inclou nou articles que s'engloben en cinc grans temàtiques:

  1. Actituts respecte a les TD: elements clau per al desenvolupament de competències digitals
  2. Capacitació digital: factor estratègic per a la inclusió
  3. Participació política en l'ámbit digital: desigualtats i impactes
  4. La bretxa digital de gènere: una assignatura pendent
  5. Infància i joventut: Desigualtats i drets sociodigitals

Entre les diverses dades de la població espanyola sobre la bretxa digital de gènere, destaquem que aquesta és més gran per a les dones, amb menys ingressos i menor nivell d'estudis. 

Llegir més: Usart, M. (2023). Acceso a internet, uso de dispositivos y competencia digital autopercibida: diferentes aspectos de la brecha digital de género. En Fundació Ferrer i Guàrdia (Ed.) La brecha digital en España. Conocimiento clave para la promoción de la inclusión digital. (pp. 110-128). http://bit.ly/3S8D80V