Logo l@te
Logo URV

NOUS CAPÍTOLS A: CHALLENGES OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN CONTEMPORARY SOCIETY

S'han publicat dos nous capítols al llibre Challenges of the Educational System in Contemporary Society de IGI Global.

  • Capítol 13: Llurba, C.; Palau R. y Mogas, J. (2023). The Influence of Emotion Recognition in Learning Processes: A Systematic Review. En Antolí Martínez, J. M. (Ed.). Challenges of the Educational System in Contemporary Society. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-6684-8156-1.ch013 

Abstract: En el context de les aules intel·ligents, una de les fonts que poden enriquir la recollida de dades, l'anàlisi, la retroalimentació en temps real i la presa de decisions són les emocions dels estudiants. Aquesta investigació va intentar analitzar el coneixement publicat durant els darrers 5 anys sobre l'efectivitat de les intervencions de reconeixement d'emocions (RE) a les aules. Es van triar un total de 214 articles en funció dels termes de cerca i analitzats segons la declaració PRISMA, i finalment se'n van seleccionar 39. Els resultats de la interpretació de l'ER basat en imatges facials s'han millorat amb el progrés ràpid i potent de la tecnologia d'aprenentatge profund. Com que les emocions es poden detectar mitjançant diferents tipus d'entrada, com ara la parla, les expressions facials, els vídeos, els missatges i les emoticones, el punt principal és fer un seguiment de les emocions mentre es desenvolupa la lliçó per avisar el professor. És de gran interès si es busca millorar el rendiment acadèmic de l'estudiant, millorar l'ensenyament i comprendre el comportament d'aprenentatge dels estudiants.

  • Capítol 16: Quiles-Rodríguez, J. y Palau R. (2023). Effects of Classroom Colour on Learning Processes for a Future Smart Classroom: A Systematic Review. En Antolí Martínez, J. M. (Ed.). Challenges of the Educational System in Contemporary Society. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-6684-8156-1.ch016

Abstract: La literatura científica demostra que el color té un impacte enorme en l'educació, en totes les etapes educatives, i s'entén universalment. El color és una part fonamental dels entorns d'aprenentatge, però calia classificar sistemàticament la seva influència en els processos d'aprenentatge. Pel que saben els autors, aquest és el primer estudi que categoritza els diferents processos cognitius i afectiu-socials que es veuen influenciats pels colors i els seus matisos. Al segle XXI, amb l'auge de la tecnologia educativa i de conceptes com l'aula intel·ligent o els entorns d'aprenentatge intel·ligents, també s'obre una nova perspectiva per al color als entorns de l'aula. El “color dinàmic” es pot millorar gràcies a les possibilitats de llum de colors amb tecnologia LED. S'han fet pocs estudis sobre el tema, però els que pertanyen més a camps com l'interiorisme. Aquest estudi mostra el seu potencial de futur, però hauria de ser seguit per més investigacions per demostrar les seves possibilitats en l'àmbit de l'educació.