Logo l@te
Logo URV
MIND THE GAP: A SNAPSHOT OF E-SKILLS GENDER DIFFERENCES IN SPAIN

MIND THE GAP: A SNAPSHOT OF E-SKILLS GENDER DIFFERENCES IN SPAIN

LCF/PR/SR19/52540001

2020 - 2022

A Espanya hi ha identificat una escletxa de gènere entre homes i dones pel que fa a l'ús de les tecnologies digitals. Els nivells avançats d'aquest habilitats acostuma a ser desenvolupat mitjançant assignatures STEM. En aquesta línia s'han anat fent diverses reformes curriculars vers la manera en que s'aborden les STEM s'observa que ja des de l'educació primària es produeix aquesta diferència que, a més, incrementa en l'educació secundària i es fa tangible en un nivell d'abandonament dels estudis d'aquest àmbit més alt per part de les dones.

L'objectiu d'aquest projecte es fer una fotografia de la situació real de l'escletxa de gènere aprofundint en les diferències entre homes i dones a l'hora d'escollir estudis universitaris o la seva percepció de les e-skills. 

Més informació: https://mindgap-project.com/

Participants

Nom Centre
Mireia Usart Universitat Rovira i Virgili
Mercè Gisbert Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve Universitat Rovira i Virgili
Cristina Valls Universitat Rovira i Virgili
Carme Grimalt Universitat Rovira i Virgili
Despoina Schina Universitat Rovira i Virgili
Anna Sánchez-Caballé Universitat Rovira i Virgili
Mònica Sanromà Universitat Rovira i Virgili

Programa d'ajuts

L’objectiu principal d’aquest estudi és mesurar l'escletxa digital de gènere en termes d’autopercepció i rendiment de e-skills i analitzar si preveu els índexs d'abandonament per part de les dones a Espanya. Fruit d'aqui sorgeixen les següents preguntes de recerca:

 • Quines són les dades d’abandonament dels estudiants en STEM (d’ESO a estudis de postgrau) per gènere?
 • En quines matèries específiques relacionades amb STEM?
 • Hi ha una relació significativa entre l'autopercepció de les e-skills i el rendiment i l'abandonament en assignatures i estudis relacionats amb STEM?
 • Quin és el perfil, en termes d’habilitats electròniques, d’una estudiant estudiant STEM?

Es realitzarà un disseny quantitatiu disruptiu per recollir dades de secundària i edcuació superior mitjançant Learning Analytics. A més, també s'empraran proves d'autopercepció de les eSkills amb una mostra representatvia. 

Amb aquesta informació es farà un anàlisi de clusters dels perfils STEM de les estudiants i un estudi predictiu que mesurara l'autopercepció de les e-skills i l'abandonament de les noies.

Articles:

 • Baeza-González, A., Lázaro-Cantabrana, J.-L., & Sanromà-Giménez, M. (2022). Evaluación de la competencia digital del alumnado de ciclo superior de primaria en Cataluña. Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación64, 265. https://doi.org/10.12795/pixelbit.93927
 • Hernández Sempere, I., & Espuny Vidal, C. (2022). Estudios STEM y la brecha digital de género en bachillerato. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, (81), 55-71. https://doi.org/10.21556/edutec.2022.81.2601
 • Usart, M., Grimalt-Álvaro, C. & Iglesias-Estradé, A.M. (2022). Gender-sensitive sentiment analysis for estimating the emotional climate in online teacher education. Learning Environ Researchhttps://doi.org/10.1007/s10984-022-09405-1
 • Usart, M., Grimalt-Álvaro, C. & Niño-Cortés, L.M. (2023). Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere entre els estudiants de secundària espanyols? El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”. Recuperat el 14 de març de 2023 de https://bit.ly/3yCUl9W
 • Niño-Cortés, L.M., Grimalt-Álvaro, C., Lores-Gómez, B., & Usart, M. (2023). Brecha digital de género en secundaria: diferencias en competencia autopercibida y actitud hacia la tecnología. [The digital gender gap in secondary school: differences in self-perceived competence and attitude towards tecnology]. Educación XX1, 26(2), 299-322. https://doi.org/10.5944/educxx1.34587
 • Verdú-Pina, M., Usart, M., Grimalt-Álvaro, C. y Ortega-Torres, E. (2023). Students' and teachers' digital competence in a Valencian network of cooperative schools. Revista Aloma, 41(1), 71-82. https://doi.org/10.51698/aloma.2023.41.1.71-82
 • Pajares Martín, V., & Usart Rodríguez, M. (2023). Estereotipos de género y TIC en secundaria: un estudio mediante metodología mixta. Communication Papers. Media Literacy and Gender Studies.12(24), 22–40. https://doi.org/10.33115/udg_bib/cp.v12i24.22900 

Informes:

 • Usart, M. (2023). Acceso a internet, uso de dispositivos y competencia digital autopercibida: diferentes aspectos de la brecha digital de género. En Fundació Ferrer i Guàrdia (Ed.), La brecha digital en España. Conocimiento clave para la promoción de la inclusión digital. (pp. 110-128). http://bit.ly/3S8D80V 

Capítols de llibre:

 • Usart, M., Grimalt-Álvaro, C., Esteve-González, V. y Gisbert, M. (2021). La brecha digital de
  género en educación primaria y secundaria en España. En Álvaro Andaluz, L., y
  Hamodi Galán, C. Género y educación: escuela, educación no formal, familia y
  medios de comunicación. (pp. 36-42). Editorial Dyckinson.
 • Niño-Cortés, L., Grimalt-Álvaro, C. y Usart Rodríguez, M. (2022). La actitud hacia las tecnologías digitales en la elección de estudios STEM ¿Cuestión de género? En C. Hamodi Galán y L. Álvaro Andaluz (Eds.). Educación con perspectiva de género. (pp. 76-81). Editorial Dyckinson.
 • Usart, M.; Esteve-González, V.; Lores, B.; Paz, L. E. y Gisbert, M. (2023). Competencia digital y aspiraciones futuras del alumnado de último ciclo de Primaria: diferencias de género. En Isabel M. Gómez (coord.) Desafíos de la inclusión digital.La brecha digital de género y las competencias digitales docentes en el contexto educativo. (pp. 113 - 128) Ed. Octaedro.

Comunicacions:

 • Usart-Rodríguez, M., Schina, D., Esteve-González, V., Sanromà-Giménez, M., Grimalt-Álvaro, C., Valls-Bautista, C., i Gisbert-Cervera, M. (25-26 de març de 2021). Com mesurar la percepció de les habilitats digitals: diferències de gènere entre l'alumnat de primer cicle. [Presentació oral]. 2n Congrés Dones, Ciència i Tecnologia: WSCITECH21. Terrassa, Barcelona, Espanya.
  • Usart Rodríguez, M. [et al.]. Com mesurar la percepció de les habilitats digitals: diferències de gènere entre l'alumnat de primer cicle de primària. A: WSCITECH21. "2n Congrés Dones, Ciència i Tecnologia : WSCITECH21 : Terrassa, 25 i 26 de març de 2021". 2021, p. 50-60. ISBN 978-84-9880-952-7. 
 • Usart, M., Grimalt-Álvaro, C., Esteve-González, V., Gisbert-Cervera, M. (2021, July 7-9). La brecha digital de género en educación primaria y secundaria en España. [Conference session]. I congreso internacional género y educación: escuela, educación no formal, familia, medios de comunicación, Soria, Spain.https://congresogeneroyeducacion.com/
  • Usart, M., Grimalt-Álvaro, C., Esteve, V. & Gisbert, M. (2021). La brecha digital de género en educación primaria y secundaria en España. En Álvaro Andaluz, L., y Hamodi Galán, C. Género y educación: escuela, educación no formal, familia y medios de comunicación. Dkinson. pp. 36-42, Editorial Dyckinson.
 • Grimalt-Álvaro, C., Usart, M., & Gisbert-Cervera, M. (2021, August). Sentiment Analysis for Formative Group Assessment in Higher Education: a Systematic Literature Review. [Oral presentation]. 45th Annual ATEE Conference. University of Warsaw, Poland. 
 • Usart, M. & Lores, B. (2022, November 28). El ámbito de las STEM no atrae el talento femenino. [Conference session]. Fórum 360, El Observatorio Social, Fundación "la Caixa", Barcelona, Spain.https://congresogeneroyeducacion.com/

Difusió:

 • Servent, R. (2022, 27 de novembre). Las nuevas generaciones de mujeres se descuelgan de las ingenierías. Diari de Tarragona. https://bit.ly/3mOPzDy
 • Fet a Mida (11 de gener de 2023). Parlem de la Bretxa Digital. (Capítol 340) [Capítol de programa de televisió] En Xarxa Audiovisual Local, SL. https://bit.ly/3JBeVOg 
 • Bonilla, L. (2023, 11 de març). Els nois sobrevaloren les seves habilitats tecnològiques. Diari ARAhttps://adobe.ly/3YKReHA