Logo l@te
Logo URV
L’ús de dispositius mòbils a l’aula: elaboració de materials educatius mitjançant una experiència col·laborativa d’Aprenentatge Servei (II)

L’ús de dispositius mòbils a l’aula: elaboració de materials educatius mitjançant una experiència col·laborativa d’Aprenentatge Servei (II)

2019 - 2020

Les Tecnologies Digitals (TD) estan presents de forma natural a la vida quotidiana de les persones. Aquesta quotidianitat té especial rellevància pel que fa als dispositius mòbils que, per la seva portabilitat i autonomia, han facilitat l’ús de les TD en qualsevol lloc, en qualsevol moment i en qualsevol situació. Aquest fet està fent-se palès també als centres educatius, els quals estan invertint i apostant per la utilització d’aquestes tecnologies en les activitats vinculades a la docència.

La finalitat general d’aquest projecte és millorar la formació inicial dels futurs docents mitjançant la utilització d’una experiència col·laborativa orientada a la creació de materials educatius entre la universitat i els centres educatius. L’ús de TD a les aules implica la utilització de nous recursos i aplicacions tecnològiques que els centres educatius poden detectar com una necessitat. Davant d’aquesta, els futurs docents poden aportar els coneixements adquirits a les aules i ficar-los en acció, col·laborant amb els mestres en exercici en desenvolupar i implementar materials ajustats a les seves necessitats. En primer lloc, els centres educatius ofereixen un escenari real d’ensenyament-aprenentatge i de recerca. En segon lloc, des de la universitat es col·labora en el disseny i desenvolupament de recursos i materials didàctics digitals innovadors, d’acord a les necessitats expressades per cada escola.

Millorar la qualitat de la formació dels futurs mestres, d’acord amb els darrers informes governamentals i amb la literatura científica, implica oferir una formació més pràctica i participativa.  Vincular, a través d’aquesta experiència de formació, els coneixements teòrics i pràctics esdevé tot un repte però a la vegada un element clau i necessari per a formar docents.

Amb aquest projecte es dóna continuïtat a una estratègia de col·laboració desenvolupada durant cinc cursos escolars, vinculada a projectes PONT d’anteriors edicions i reconeguda

Participants

Nom Centre
José Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Mònica Sanromà Giménez Universitat Rovira i Virgili
Tania Molero Aranda Universitat Rovira i Virgili
Cristina Gabriel Vizcarro Escola Torreforta, Departament d’Educació
Marta Baqué Turmo Escola Torreforta, Departament d’Educació
Neus Muñoz Iranzo Escola Torreforta, Departament d’Educació
Álvaro Bravo Martín Escola Torreforta, Departament d’Educació
Ana Hernández Pibernat Escola Torreforta, Departament d’Educació
Mireia López Batiste Escola Torreforta, Departament d’Educació
Albert García Olivé Escola Torreforta, Departament d’Educació
Àngels Ripollès Garriga Escola Torreforta, Departament d’Educació
Maria Morales González Escola Torreforta, Departament d’Educació
Núria Bota Cabau Escola Torreforta, Departament d’Educació
Laura Escalada Villanueva Escola Torreforta, Departament d’Educació
Raquel Simón Hernández Escola Torreforta, Departament d’Educació
Sergi Mulet Enguix Escola Torreforta, Departament d’Educació
Carlos Iglesias Morales Escola Torreforta, Departament d’Educació
Carme Madico Figueras Escola l’Arrabassada, Departament d’Educació
Marta Toset Gassó Escola Doctor Alberich i Casas, Departament d’Educació
Sandra Vernet Mañé Escola Doctor Alberich i Casas, Departament d’Educació
Òscar Castaño Vazquez Escola Doctor Alberich i Casas, Departament d’Educació
Manu Bares Asensio Escola Doctor Alberich i Casas, Departament d’Educació
Montse Baiges Gispert Escola Doctor Alberich i Casas, Departament d’Educació
Rosa Bonachera Ribas Escola Tarragona, Departament d’Educació
Georgina Piñol Rivero Escola Tarragona, Departament d’Educació

Programa d'ajuts

Ajuts Pont per a projectes educatius

L’objectiu general (OG) és millorar el procés de desenvolupament de competències professionals dels futurs mestres mitjançant una experiència col·laborativa d’APS orientada a la creació de materials educatius.

Els objectius específics (OE) són els següents:

OE1. Desenvolupar la Competència Digital Docent (CDD) dels futurs mestres a partir de la resolució de problemes reals en escenaris d’aprenentatge contextualitzats.

OE2. Desenvolupar materials educatius per a l’ús de tecnologies mòbils a les aules d’Educació Infantil i Primària.

OE3. Utilitzar una experiència d’Aprenentatge Servei que es pugui transferir a altres estratègies formatives dels graus d’educació.

Projecte d’innovació

Lázaro-Cantabrana, J. L.; Molero-Aranda, T.; Sanromà-Gimenéz, M.; Gisbert Cervera, M.; Lutfi Gilabert, T. (2020). El aprendizaje-servicio como estrategia de formación inicial de los futuros maestros. Una experiencia formativa de la Universidad Rovira i Virgili. Congrés internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2020.

Holgado, J., Sanromà-Giménez, M., Lores-Gómez, B. (2019). Estrategias de formación inicial del profesorado basadas en aprendizaje-servicio. En M. Gisbert, V. Esteve-González & J.L. Lázaro-Cantabrana (Eds.), ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente (pp. 153-168). Ediciones Octaedro

Sanromà-Giménez, M., Lázaro-Cantabrana, J.L. & Gisbert-Cervera, M. (2018). El aprendizaje servicio como estrategia para el desarrollo de competencias profesionales docentes en la universidad. En J. Gairín & C. Mercadé (Eds.), Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones. Wolters Kluwer.

Sanromà-Giménez, M., Lázaro-Cantabrana, J.L. & Gisbert-Cervera, M. (2018). El aprendizaje servicio como estrategia para el desarrollo de competencias profesionales docentes en la universidad [Presentació de comunicació]. V Congreso Internacional EDO: Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones, Barcelona, Espanya.

Lázaro-Cantabrana, J.L., Sanromà-Giménez, M. & Gisbert-Cervera, M. (2017). La formación en competencia digital en los grados de educación: colaboración entre instituciones educatives [Presentació de comunicació]. Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia 2017: Les Tecnologies digitals en els nous escenaris d'aprenentatge (FIETxs2017), Bellaterra, Barcelona, Espanya.