Logo l@te
Logo URV
Introbot: Introducció de la robòtica educativa en la formació de mestres d’educació infantil.

Introbot: Introducció de la robòtica educativa en la formació de mestres d’educació infantil.

07GI1920

2019 - 2020

 La robòtica, actualment, és present a la vida de molts infants en el seu dia a dia. Té un format atractiu per ells i molts mostren una destresa inimaginable fa uns anys enrere utilitzant-la, sobretot els més petits. Aquesta eina ha demostrat tenir molts avantatges en el procés d’aprenentatge i, per tant, és important incloure-la en el currículum dels més petits de l’escola. Amb aquest fi, es vol introduir dins les classes del Grau d’educació Infantil l’ús de la robótica educativa, perquè els futurs mestres adquireixin les competències necessàries per a l’ús de la robòtica com a eina d’aprenentatge i a més, puguin observar-ne tot el seu potencial per crear i avaluar material educatiu adaptat a les necessitats reals del context educatiu. 

Participants

Nom Centre
Cristina Valls Bautista Universitat Rovira i Virgili
Anna Borrull Riera Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve González Universitat Rovira i Virgili
Despoina Schina Universitat Rovira i Virgili
Anna Sánchez-Caballé Universitat Rovira i Virgili
Mireia Usart Rodríguez Universitat Rovira i Virgili

Programa d'ajuts

OG: Incorporar la robòtica educativa en la formació de mestres d’educació infantil 

OE1: Donar a conèixer la potencialitat educativa de la robòtica a infantil 

OE2: Dissenyar materials educatius mitjançant la robòtica educativa 

OE3: Aplicar els materials dissenyats al context d’aula real 

OE4: Avaluar quina aportació han tingut en el procés d’aprenentatge 

La intervenció s’emmarcarà dins l’assignatura d’Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Socials i Matemàtiques III del 4rt curs del grau d’Educació Infantil que s’imparteix a la URV en el Campus Sescelades i a la Seu Baix Penedès. Una part de l’assignatura es dedicarà a donar a conèixer la potencialitat educativa de la robòtica en els futurs mestres del grau d’infantil, aplicada al camp de les ciències experimentals. Per a què els alumnes del grau siguin conscients d’aquest potencial seran ells qui, com alumnes, gaudiran d’activitats a l’aula que han estat dissenyades prèviament pels docents que formen part d’aquest projecte. 

Capítols de llibre

  • Borrull, A., Schina, D., Valls, C., & Vallverdú, M. (2020). INTROBOT: introducción de la robótica educativa en el grado de educación infantil. In R. Roig-Vila (Ed.), La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas (pp. 528-538). Octaedro. https://octaedro.com/libro/la-docencia-en-la-ensenanza-superior/
  • Borrull A., Esteve-González V., Sánchez-Caballé A., Usart M. & Valls C. (2021). Autopercepción de la competencia digital docente: el caso de los estudiantes de educación infantil en la formación de robótica educativa. In Guillén-Gámez, FD., Gómez-García, M., Linde-Valenzuela, T., (coords.), Procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores mediados por tecnología (pp. 39-50). Octaedro. ISBN 978-84-18615-87-0.   https://octaedro.com/libro/procesos-de-ensenanza-aprendizaje-innovadores-mediados-por-tecnologia/

Comunicacions:

  • Borrull, A., Valls, C., Esteve-González, V., Schina, D., & Vallverdú, M. (2020). INTROBOT: Diseño e implementación de una propuesta didáctica para introducir la robótica educativa en la formación de maestros de educación infantil. XVIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2020) & IV Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2020). Universitat d’Alacant (UA), País Valencià.
  • Borrull, A., Esteve-González, V., Sánchez-Caballé, A., Usart, M., & Valls, C. (2020). Autopercepción de la competencia digital docente de los estudiantes de educación infantil en la formación de robótica educativa. XXIII Congreso Internacional EDUTEC. Universidad de Málaga, Spain. [Online] 

Articles:

  • Schina, D., Valls-Bautista, C., Borrull-Riera, A., Usart, M. & Esteve-González, V. (2021). An associational study: preschool teachers’ acceptance and self-efficacy towards Educational Robotics in a pre-service teacher training program. Int J Educ Technol High Educ 18, 28 . https://doi.org/10.1186/s41239-021-00264-z