Logo l@te
Logo URV

Projectes d'innovació

PR@CTIC: Seguiment i avaluació de les pràctiques externes amb eines telemàtiques

PR@CTIC: Seguiment i avaluació de les pràctiques externes amb eines telemàtiques

COMPTIU: Competències transversals bàsiques per a la incorporació a la universitat

COMPTIU: Competències transversals bàsiques per a la incorporació a la universitat

Comunitats virtuals d'aprenentatge (COVA)

Comunitats virtuals d'aprenentatge (COVA)