Logo l@te
Logo URV

Sustainability and the 2030 Agenda within schools: A study of school principals’ engagement and perceptions

S'ha publicat un nou article que explora les percepcions dels directors de les escoles i les accions de sostenibilitat dutes a terme a les escoles, el paper percebut de l'equip directiu i el paper de la tecnologia per a facilitar els processos de canvi cap a la incorporació de la sostenibilitat i l'Agenda 2030.

Gisela Cebrián, Jordi Mogas, Ramon Palau & Marta Fuentes (2022) Sustainability and the 2030 Agenda within schools: A study of school principals’ engagement and perceptions, Environmental Education Research, DOI: 10.1080/13504622.2022.2044017