Logo l@te
Logo URV

FIET2024: Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia

FIET 2024: La transformació digital de l'educació a l'era de la intel·ligència artificial.

Del 12 al 15 de març de 2024 a la Universitat Rovira i Virgili.

Fòrum Tècnic: 12 i 13 de març

Fòrum Públic: 14 i 15 de març de 2024. Inscripcions gratuïtes

Activitat reconeguda pel Departament d'Educació (15 h): CID3000989

El Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET) és un espai de trobada on figures de rellevància nacional i internacional relacionades amb l'aplicació de les tecnologies digitals (TD) a l'educació analitzen la situació actual, fan una anàlisi en la perspectiva dels propers 5 anys i fan propostes de manera conjunta sobre el paper transformador en un context digital orientat a les estratègies dels centres educatius.

Aquesta temàtica s'analitza des de tres eixos i a través de dotze línies de treball:

  • Quin és l’objectiu d’aquesta edició? El FIET2024 pretén analitzar l'impacte de les tecnologies digitals en l’educació a l'era de la Intel·ligència Artificial, en base a les evidències recollides des de la realitat dels diferents escenaris i nivells educatius amb una perspectiva local, nacional i internacional.
  • A qui va dirigit? A tota la comunitat educativa (responsables polítics i personal tècnic, professorat, estudiantat, famílies, investigadors, empreses relacionades amb el món educatiu, …) i societat en general. Especialment a totes aquelles persones que estan interessades en com la digitalització i la IA està transformant les nostres vides i com això impacta i impactarà a l’educació.

  • Com ho farem? Durant els dos dies del FIET públic, totes les persones que s’inscriguin participaran activament en un procés de cocreació de coneixement per ajudar a trobar solucions viables als 22 reptes que les 12 línies de treball del FIET2024 han plantejat. 

Més informació: fietcat.cat/

#FIET24            Twitter / X    LinkedIn     Instagram     Facebook     YouTube